v.39 Veckoprogram

 måndagen den 27 september


Mo: Veckoslutets händelser.
        - Skrikande Viola, Ryggsäcken s.28-31
Ma: Kap.15 Från addition till multiplikation 
Hi: Jägare och samlare
Omgl: Människan har nytta av skogen
Mo gr2:  Dramatiser Skrikande Viola


•••

tisdagen den 28 september
Fi: Fi-läraren informerar
Ma: Kap. 16 Multiplicera bråk med heltal
Re: 
Mo: Friskrivningen
        -
Sl: "Temat Leksak", forts.
     (Textillärare informerar TX-gruppen)
Sl: 
•••

onsdagen den 29 september
Eng: Eng-läraren informerar

Ma 1: Kap. 17 Multiplicera bråk med heltal forts
FyKe 2: FyKe-läraren informerar

Ma 2: Kap. 17 Multiplicera bråk med heltal forts.
FyKe 1: -  /  FyKe-läraren informerar

Re: Må bra! 

Gy: Gy-läraren informerar 
Gy: Gy-läraren informerar 

•••

torsdagen den 30 september
Mo gr1: Dramatiser Skrikande Viola
Historia:  Jägare och samlare forts.
Mu: Mu-läraren informerar
Ma: Kap. 18 Ta ut delar av tal
Eng: Eng-läraren informerar
Fi: Fi-läraren informerar

•••

fredagen den 1 oktober
Omgl: Människan har nytta av skogen forts.
Gy: Promenad
Mo: Friskrivningen
Bk: "Gör planscherna klara"
Bk: "Scen-bok"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar