v. 40 Veckoplanering

    måndagen den  3 oktober


Eng: Eng-läraren informerar

Kurjenrahka


•••

tisdagen den  4 oktober
Mu: Mu1-läraren informerar
FyKe 2: -  /  FyKe-läraren informerar

Mu: Mu1-läraren informerar
FyKe 2: -  /  FyKe-läraren informerar

Mo: Utrymningsövn. Robin Hood
Ma: 
Kap.16-17

Fi: Fi-läraren informerar
Gy: Gy-läraren informerar 
Gy: Gy-läraren informerar 

        -
•••

onsdagen den oktober
Omgl: Myren presentationen
Sl: Bygga vidare på slöjdprodukten
Sl: 
(Textillärare informerar TX-gruppen)

Eng: Eng-läraren informerar

Gy: Ut och gå

•••

torsdagen den 6 oktober

Fi: Fi-läraren informerar

Mo: Skolfotografering/pulpetboken
Bk: Företagsbyn, staden
Bk: 
Ma: Kap.17
Hi: Forum s.48-51


•••

fredagen den 7 oktober
Ma: Kap.18
Hi:  Forum s.48-51
Re: 
Mo: v.39 Veckoprogram

   måndagen den  26 september


Eng: Eng-läraren informerar

Samhällslära: Till biblioteket
Mo: Företagsbyn forts kap. 6-9
Ma: Kap.13
Omgl: Artkännedom presentation klar / nelever till missionsboden


•••

tisdagen den  27 september
Mu: Mu1-läraren informerar
FyKe 2: -  /  FyKe-läraren informerar

Mu: Mu1-läraren informerar
FyKe 2: -  /  FyKe-läraren informerar

Mo: Tystläsning i pulpetboken/SRs,11-33
Ma: 
Kap.14

Fi: Fi-läraren informerar
Gy: Gy-läraren informerar 
Gy: Gy-läraren informerar 

        -
•••

onsdagen den 28 september
Omgl: Se videon om myren/presentationen
Sl: Bygga vidare på slöjdprodukten
Sl: 
(Textillärare informerar TX-gruppen)

Eng: Eng-läraren informerar

Gy: Ut och gå

•••

torsdagen den 29 september

Fi: Fi-läraren informerar

Mo: Skolfotografering/pulpetboken
Bk: Företagsbyn, staden
Bk: 
Ma: Kap.15
Hi: Forum s.48-51


•••

fredagen den 30 september
Ma: Kap.15-16
Hi:  Forum s.48-51
Re: 
Mo: v.38 Veckoprogram

  måndagen den  19 september


Eng: Eng-läraren informerar

Samhällslära: Företagsbyn forts kap. 6-9
Mo: Serie om Pensar klar!!!
Ma: Stjärnstoppet *,**,***/ Digimatte
Omgl: Artkännedom presentation


•••

tisdagen den  20 september
Mu: Mu1-läraren informerar
FyKe 2: -  /  FyKe-läraren informerar

Mu: Mu1-läraren informerar
FyKe 2: -  /  FyKe-läraren informerar

Mo: SRs,11-33
Ma: 
Stjärnstoppet *,**,***/ Digimatte

Fi: Fi-läraren informerar
Gy: Gy-läraren informerar 
Gy: Gy-läraren informerar 

        -
•••

onsdagen den 21 september
Omgl: Artkännedom presentation
Sl: Bygga vidare på slöjdprodukten
Sl: 
(Textillärare informerar TX-gruppen)

Eng: Eng-läraren informerar

Gy: Ut och gå

•••

torsdagen den 22 september

Fi: Fi-läraren informerar

Mo: SRs,11-33
Bk: Teckna medeltida yrken
Bk: 
Ma: Prov
Hi: Forum s.40-41


•••

fredagen den 23 september
Ma: Kap.12
Hi: Forum kap8 s.42-45
Re: Vad är religion
Mo: Pensar klart

lördagen den 24 september
Mo: Se pensarpresentationen/ elever berättar
Ma: Spela 13 på bordet
Omgl: Artkännedomen forts.v.37 Veckoprogram

 måndagen den  12 september


Eng: Eng-läraren informerar

Samhällslära: Företagsbyn forts
Mo: Serie om Pensar klar!
Ma: RMAT Kap.9/11
Omgl: Groddjur och kräldjur...


•••

tisdagen den  13 september
Mu: Mu1-läraren informerar
FyKe 2: -  /  FyKe-läraren informerar

Mu: Mu1-läraren informerar
FyKe 2: -  /  FyKe-läraren informerar

Mo: Serien om Pensar klar
Ma: Kap. Stjärnstoppet *,**,***

Fi: Fi-läraren informerar
Gy: Gy-läraren informerar 
Gy: Gy-läraren informerar 

        -
•••

onsdagen den 14 september
Omgl: Stora rovdjur
Sl: Bygga vidare på slöjdprodukten
Sl: 
(Textillärare informerar TX-gruppen)

Eng: Eng-läraren informerar

Gy: Arb. med medeltiden/pensar

•••

torsdagen den 15 september

Fi: Fi-läraren informerar

Mo: SRs,11
Bk: Teckna medeltida personer/slott/ 
Bk: 
Ma: Kap. Stjärnstoppet *,**,***
Hi: Forum Riddartiden s.20-23


•••

fredagen den 16 september
Ma: Kap. Stjärnstoppet *,**,***
Hi: Forum Riddartiden s.20-23 forts.
Re: Vad är religion
Mo: Pensar klart


Veckoprogram 36

 måndagen den 29 augusti


Eng: Eng-läraren informerar

Samhällslära: Företagsbyn börjar
Mo: Serie om Pensar
Ma: Kap.6 
Omgl: Myrar


•••

tisdagen den 30 augusti
Mu: Mu1-läraren informerar
FyKe 2: -  /  FyKe-läraren informerar

Mu: Mu1-läraren informerar
FyKe 2: -  /  FyKe-läraren informerar

Mo: Serien om Pensar klar
Ma: Kap.  7

Fi: Fi-läraren informerar
Gy: Gy-läraren informerar 
Gy: Gy-läraren informerar 

        -
•••

onsdagen den 31 augusti
Omgl: Myrar forts
Sl: Planera produkten
Sl: 
(Textillärare informerar TX-gruppen)

Eng: Eng-läraren informerar

Gy: Ut och gå till statyn vid gruvan

•••

torsdagen den 1 september

Fi: Fi-läraren informerar

Mo: Klassikern Robin Hood
Bk: Teckna medeltida personer klart
Bk: 
Ma: Kap.8
Hi: Forum Riddartiden s.20-23


•••

fredagen den 2 september
Ma: Kap.6
Hi: Forum Riddartiden s.20-23 forts.
Re: Vad är religion
Mo: Klassikern Robin Hood fort.


v.35 Veckoprogram

  måndagen den 29 augusti


Eng: Eng-läraren informerar

Samhällslära:
Mo:
Ma: Kap.2
Omgl: 


•••

tisdagen den 30 augusti
Mu: Mu1-läraren informerar
FyKe 2: -  /  FyKe-läraren informerar

Mu: Mu1-läraren informerar
FyKe 2: -  /  FyKe-läraren informerar

Mo: 
Ma: Kap. 3

Fi: Fi-läraren informerar
Gy: Gy-läraren informerar 
Gy: Gy-läraren informerar 

        -
•••

onsdagen den 31 augusti
Omgl: Myrar
Sl: Planera produkten
Sl: 
(Textillärare informerar TX-gruppen)

Eng: Eng-läraren informerar

Gy: Gå ut och gå till parken

•••

torsdagen den 1 september

Fi: Fi-läraren informerar

Mo: SR s.10
Bk: Tecka Robin Hood
Bk: 
Ma: Kap.4-5
Hi: Forum repetera s.12-13 (s. 16-19)


•••

fredagen den 2 september
Ma: Kap.6
Hi: Forum s. 16-19
Re: 
Mo: SR s.11-12


v.22 Veckoprogram

    måndagen den 30 maj

Mo: Veckoslutet och Finland VM2022
Ma: Räkna repetition
Samhällslära: 
Omgl: Samla upp böcker
Mo gr2: ½-färdiga uppgifter


•••

tisdagen den 31 maj
Fi: Fi-läraren informerar
Ma:  Repetition s.206-
Re: Fotboll
Mo: Pronomen s.125-
        -
Sl: "Temat Leksak" klart
     (Textillärare informerar TX-gruppen)
Sl: 
•••

onsdagen den 1 juni
Eng: Eng-läraren informerar

Ma 1: Repetition
FyKe 2: FyKe-läraren informerar  

Ma 2: 
FyKe 1: -  /  FyKe-läraren informerar

Re: Till biblioteket

Gy: Gy-läraren informerar 
Gy: Gy-läraren informerar 

•••

torsdagen den 2 juni
Mo gr2: ½-färdiga uppgifter
Omgl: ½-färdiga uppgifter
Mu: Mu-läraren informerar
Ma: Repetition
Eng: Eng-läraren informerar
Fi: Fi-läraren informerar

•••

fredagen den 3 juni
Omgl: Städa i klassen
Gy: Städa i klassen
Mo: Gen.rap i festsalen
Bk: Glass & film
Bk: 

flördagen den 4 juni
Skolavslutning i festsalen
Betygsutdelning i klassen
SOMMARLOV