v.42 Veckoprogram

 måndagen den 18 oktober


Mo: Veckoslutets händelser.
        Friskrivningen
Ma: Kap. 25
Hi: Civilisationerna i floddalarna
Omgl: Skogen klar
Mo gr2: Friskrivningen


•••

tisdagen den 19 oktober
Fi: Fi-läraren informerar
Ma: Kap. 26
Re: Ärlighet varar längst s.18
Mo: Pulpetboken
        -
Sl: "Temat Leksak", forts.
     (Textillärare informerar TX-gruppen)
Sl: 
•••

onsdagen den 20 oktober
Eng: Eng-läraren informerar

Ma 1: Kap. 27
FyKe 2: FyKe-läraren informerar

Ma 2: Kap. 27
FyKe 1: -  /  FyKe-läraren informerar

Re: Må bra! 

Gy: Gy-läraren informerar 
Gy: Gy-läraren informerar 

•••

torsdagen den 21 oktober
Mo gr1: Friskrivningen
Historia:  Livet förändras.
Mu: Mu-läraren informerar
Ma: Kap. 28 
Eng: Eng-läraren informerar
Fi: Fi-läraren informerar

•••

fredagen den 22 oktober
Omgl: Skogen förhör
Gy: Promenad
Mo: Pulpetboken
Bk: "Gör planscherna klara"
Bk: "Scen-bok"

v.41 Veckoprogram

   måndagen den 11 oktober


Mo: Veckoslutets händelser.
        Friskrivningen
Ma: Repetera inför prov
Hi: Civilisationerna
Omgl: Skogen klar
Mo gr2:  Friskrivningen


•••

tisdagen den 12 oktober
Fi: Fi-läraren informerar
Ma: Prov
Re: Överenskommelser bygger på tillit s.20
Mo: Adjektiv s.39-42
        -
Sl: "Temat Leksak", forts.
     (Textillärare informerar TX-gruppen)
Sl: 
•••

onsdagen den 13 oktober
Eng: Eng-läraren informerar

Ma 1: Kap. 23
FyKe 2: FyKe-läraren informerar

Ma 2: Kap. 23
FyKe 1: -  /  FyKe-läraren informerar

Re: Må bra! 

Gy: Gy-läraren informerar 
Gy: Gy-läraren informerar 

v.40 Veckoprogram

  måndagen den 4 oktober


Mo: Veckoslutets händelser.
        Friskrivningen
Ma: Polisen
Hi: Livet förändras.
Omgl: Människan har nytta av skogen
Mo gr2: Ma


•••

tisdagen den 5 oktober
Fi: Fi-läraren informerar
Ma: Kap. 18-19 Stjärnstoppet
Re: Ärlighet varar längst s.18
Mo: Adjektiv s.39-42
        -
Sl: "Temat Leksak", forts.
     (Textillärare informerar TX-gruppen)
Sl: 
•••

onsdagen den 6 oktober
Eng: Eng-läraren informerar

Ma 1: Kap. 19-20
FyKe 2: FyKe-läraren informerar

Ma 2: Kap. 19-20
FyKe 1: -  /  FyKe-läraren informerar

Re: Må bra! 

Gy: Gy-läraren informerar 
Gy: Gy-läraren informerar 

•••

torsdagen den 7 oktober
Mo gr1: Ma
Historia:  Livet förändras.
Mu: Mu-läraren informerar
Ma: Kap. 21 
Eng: Eng-läraren informerar
Fi: Fi-läraren informerar

•••

fredagen den 8 oktober
Omgl: Människan har nytta av skogen forts.
Gy: Promenad
Mo: Friskrivningen
Bk: "Gör planscherna klara"
Bk: "Scen-bok"

v.39 Veckoprogram

 måndagen den 27 september


Mo: Veckoslutets händelser.
        - Skrikande Viola, Ryggsäcken s.28-31
Ma: Kap.15 Från addition till multiplikation 
Hi: Jägare och samlare
Omgl: Människan har nytta av skogen
Mo gr2:  Dramatiser Skrikande Viola


•••

tisdagen den 28 september
Fi: Fi-läraren informerar
Ma: Kap. 16 Multiplicera bråk med heltal
Re: 
Mo: Friskrivningen
        -
Sl: "Temat Leksak", forts.
     (Textillärare informerar TX-gruppen)
Sl: 
•••

onsdagen den 29 september
Eng: Eng-läraren informerar

Ma 1: Kap. 17 Multiplicera bråk med heltal forts
FyKe 2: FyKe-läraren informerar

Ma 2: Kap. 17 Multiplicera bråk med heltal forts.
FyKe 1: -  /  FyKe-läraren informerar

Re: Må bra! 

Gy: Gy-läraren informerar 
Gy: Gy-läraren informerar 

•••

torsdagen den 30 september
Mo gr1: Dramatiser Skrikande Viola
Historia:  Jägare och samlare forts.
Mu: Mu-läraren informerar
Ma: Kap. 18 Ta ut delar av tal
Eng: Eng-läraren informerar
Fi: Fi-läraren informerar

•••

fredagen den 1 oktober
Omgl: Människan har nytta av skogen forts.
Gy: Promenad
Mo: Friskrivningen
Bk: "Gör planscherna klara"
Bk: "Scen-bok"

v.38 Veckoprogram

  måndagen den 20 september


Mo: Veckoslutets händelser.
        - Utdrag ur Valans spådom Ryggsäcken s.26-27
Ma: Kap.11 Bråktal 
Hi: Håriga förfäder
Omgl: Människan har nytta av skogen
Mo gr2:  Ryggsäcken, s.20-21 Utvärdering


•••

tisdagen den 21 september
Fi: Fi-läraren informerar
Ma: Kap. 12 Addition med bråktal
Re: 
Mo: Ryggsäcken, utv, arb.bok s.20-21
        -
Sl: "Temat Leksak", forts.
     (Textillärare informerar TX-gruppen)
Sl: 
•••

onsdagen den 22 september
Eng: Eng-läraren informerar

Ma 1: Kap. 13 Addition och subtraktion med bråktal
FyKe 2: FyKe-läraren informerar

Ma 2: Kap. 13 Addition och subtraktion med bråktal
FyKe 1: -  /  FyKe-läraren informerar

Re: Må bra! 

Gy: Gy-läraren informerar 
Gy: Gy-läraren informerar 

•••

torsdagen den 23 september
Mo gr1: Ryggsäcken, s.20-21 Utvärdering
Historia:  Jägare och samlare
Mu: Mu-läraren informerar
Ma: Kap. 14 Jag övar
Eng: Eng-läraren informerar
Fi: Fi-läraren informerar

•••

fredagen den 24 september
Omgl: Människan har nytta av skogen forts.
Gy: Promenad till motionstrappan.
Mo: Ryggsäcken, E eller Ä arb.bok s.18-19
Bk: "Gör planscherna klara"
Bk: 

v.37 Veckoprogram

 måndagen den 13 september


Mo: Veckoslutets händelser.
        - Ryggsäcken, E eller Ä arb.bok s. 16-17
Ma: Kap.10 
Hi: På jakt efter förhistorien
Omgl: Skogens svampar
Mo gr2:  Ryggsäcken, skriv egen minneslista


•••

tisdagen den 14 september
Fi: Fi-läraren informerar
Ma: Kap. Stjärnuppgifter (*, **, ***)
Re: 
Mo: Ryggsäcken, E eller Ä arb.bok s. 16-17 forts.
        -
Sl: "Temat Leksak", forts.
     (Textillärare informerar TX-gruppen)
Sl: 
•••

onsdagen den 15 september
Eng: Eng-läraren informerar

Ma 1: Kap. Stjärnuppgifter (*, **, ***)
FyKe 2: FyKe-läraren informerar

Ma 2: Kap. Stjärnuppgifter (*, **, ***)
FyKe 1: -  /  FyKe-läraren informerar

Re: Många sätt att tro

Gy: Gy-läraren informerar 
Gy: Gy-läraren informerar 

•••

torsdagen den 16 september
Mo gr1:  Ryggsäcken, skriv egen minneslista
Historia:  På jakt efter förhistorien, forts.
Mu: Mu-läraren informerar
Ma: Självbedömning s.49
Eng: Eng-läraren informerar
Fi: Fi-läraren informerar

•••

fredagen den 17 september
Ma: Matematik prov
Gy: Promenad till Centralparken
Mo: Ryggsäcken, E eller Ä arb.bok s.19 /Pulpetboken 
Bk: " Gör planscher, Rektorns utmaning "
Bk: 

v.36 Veckoprogram

  måndagen den 6 september

Mo: Veckoslutets händelser.
        - Ryggsäcken, Halsbandet.18-21
Ma: Kap.6 
Hi: Historien är människans förflutna
Omgl: Skogen, olika skogstyper forts.
Mo gr2:  - Dramatisera Halsbandet kap.4
               - Blogginlägg, arb.bok. s. 8


•••

tisdagen den 7 september
Fi: Fi-läraren informerar
Ma: Kap.6-7 
Re: 
Mo: Ryggsäcken kap.5 ,
        - checklista för en hållbar resa. A
        - arb,bok s. 11-12
Sl: "Temat Leksak", forts.
     (Textillärare informerar TX-gruppen)
Sl: 
•••

onsdagen den 8 september
Eng: Eng-läraren informerar

Ma 1: Kap.9 Aktiviteter
FyKe 2: FyKe-läraren informerar

Ma 2: Kap.9 Aktiviteter
FyKe 1: -  /  FyKe-läraren informerar

Re: Många sätt att tro

Gy: Gy-läraren informerar 
Gy: Gy-läraren informerar 

•••

torsdagen den 9 september
Mo gr1:  - Dramatisera Halsbandet kap.4
               - Blogginlägg, arb.bok. s. 8
Historia:  Historien är människans förflutna, forts.
Mu: Mu-läraren informerar
Ma: Kap.8 Jag övar
Eng: Eng-läraren informerar
Fi: Fi-läraren informerar

•••

fredagen den 10 september
Omgl: Skogen forts
Gy: Promenad till Centralparken
Mo: Ryggsäcken, arb.bok s.11-12
Bk: "   "
Bk: