Veckoprogram v.4

  måndagen den 24 januari


Mo: Adverb AB s.71-73
Ma: Kap.6
Hi: Finlands förhistoria
Omgl: Forska om ett europeiskt land forts.
Mo gr2:  Adverb AB s.71-73 forts.


•••

tisdagen den 25 januari
Fi: Fi-läraren informerar
Ma: Kap.7
Re: Finland blir evangelisk-lutherskt kap.12
Mo:  Finlands första invånare
        -
Sl: "Temat Leksak"
     (Textillärare informerar TX-gruppen)
Sl: 
•••

onsdagen den 26 januari
Eng: Eng-läraren informerar

Ma 1: Kap.8
FyKe 2: FyKe-läraren informerar

Ma 2: Kap.8
FyKe 1: -  /  FyKe-läraren informerar

Re: Må bra! 

Gy: Gy-läraren informerar 
Gy: Gy-läraren informerar 

•••

torsdagen den 27 januari
Mo gr1: Adverb AB s.71-73 forts.
Historia: Livet i fornfinland
Mu: Mu-läraren informerar/ Luciaövning
Ma: Kap.9
Eng: Eng-läraren informerar
Fi: Fi-läraren informerar

•••

fredagen den 28 januari
Omgl: Forska om ett europeiskt land forts.
Gy: Pulka
Mo: Forntidens andevärld
Bk: Spel forts.
Bk: 

v.3 Veckoprogram

   måndagen den 17 januari


Mo: Adverb AB s.71-73
Ma: Ny bok/ Kap.4
Hi: Slutet på imperiet
Omgl: Forska om ett europeiskt land
Mo gr2:  Adverb AB s.71-73 forts.


•••

tisdagen den 18 januari
Fi: Fi-läraren informerar
Ma: Kap.5
Re: Uppkomst av det kristna riket
Mo:  Läsa/ 
        -
Sl: "Temat Leksak"
     (Textillärare informerar TX-gruppen)
Sl: 
•••

onsdagen den 19 januari
Eng: Eng-läraren informerar

Ma 1: Kap.6
FyKe 2: FyKe-läraren informerar

Ma 2: Kap.6
FyKe 1: -  /  FyKe-läraren informerar

Re: Må bra! 

Gy: Gy-läraren informerar 
Gy: Gy-läraren informerar 

•••

torsdagen den 20 januari
Mo gr1: Adverb AB s.71-73 forts.
Historia: Finlands förhistoria
Mu: Mu-läraren informerar/ Luciaövning
Ma: Kap.7
Eng: Eng-läraren informerar
Fi: Fi-läraren informerar

•••

fredagen den 21 januari
Omgl: Forska om ett europeiskt land
Gy: 
Mo: Diktering
Bk: Spel forts.
Bk: 

v. 48 Veckoprogram

   måndagen den 29 november


Mo: Veckoslutets händelser.
       Resa utan sällskap, TB s.42-43
Ma: Kap.43 Cirklar
Hi: Myternas Grekland kap.12 forts
Omgl: Geografens testamente
Mo gr2:  Resa utan sällskap, drama


•••

tisdagen den 30 november
Fi: Fi-läraren informerar
Ma: Till biblioteket, Mediastigen
Re: Uppkomst av det kristna riket
Mo: Läsa våra egna böcker
        -
Sl: "Temat Leksak", forts.
     (Textillärare informerar TX-gruppen)
Sl: 
•••

onsdagen den 1 december
Eng: Eng-läraren informerar

Ma 1: 
FyKe 2: FyKe-läraren informerar

Ma 2: Luciaövning
FyKe 1: -  /  FyKe-läraren informerar

Re: Må bra! 

Gy: Gy-läraren informerar 
Gy: Gy-läraren informerar 

•••

torsdagen den 2 december
Mo gr1: Resa utan sällskap, drama
Historia: Kap.13 Medelhavets folk
Mu: Mu-läraren informerar/ Luciaövning
Ma: Kap.44
Eng: Eng-läraren informerar
Fi: Fi-läraren informerar

•••

fredagen den 3 december
Omgl: Människan utnyttja naturtillgångar kap.15 +16
Gy: Luciaövning
Mo: Recenssion, TB s.48-.51/ AB s.37-38&/ 
Bk: Julpynt forts.
Bk: 

v. 47 Veckoprogram

   måndagen den 22 november


Mo: Veckoslutets händelser.
       Det försvunna smycket, TB s.34-37
Ma: Kap.40
Hi: Kreta kap.11
Omgl: Geografens testamente
Mo gr2: Det försvunna smycket


•••

tisdagen den 23 november
Fi: Fi-läraren informerar
Ma: Kap.41 Vinklar/Mäta vinklar
Re: Uppkomst av det kristna riket
Mo: Läsa våra egna böcker
        -
Sl: "Temat Leksak", forts.
     (Textillärare informerar TX-gruppen)
Sl: 
•••

onsdagen den 24 november
Eng: Eng-läraren informerar

Ma 1: Kap.41-42
FyKe 2: FyKe-läraren informerar

Ma 2: Kap.41-42
FyKe 1: -  /  FyKe-läraren informerar

Re: Må bra! 

Gy: Gy-läraren informerar 
Gy: Gy-läraren informerar 

•••

torsdagen den 25 november
Mo gr1: Det försvunna smycket
Historia: Kap.12 Myternas Grekland
Mu: Mu-läraren informerar
Ma: Kap. 43
Eng: Eng-läraren informerar
Fi: Fi-läraren informerar

•••

fredagen den 26 november
Omgl: Bra ställe att bo på kap.13
Gy: Promenad, motionstrappan
Mo: Recenssion, TB s.38-.39/ AB s.37-38
Bk: 
Bk: 

v.46 Veckoprogram

  måndagen den 15 november


Mo: Veckoslutets händelser.
       Kap.34
Ma: Till biblioteket
Hi: Antikens Grekland
Omgl: Geografens testamente
Mo gr2: Ryggsäcken ng-ljudet forts.


•••

tisdagen den 16 november
Fi: Fi-läraren informerar
Ma: Kap.35-36 Vinklar/Mäta vinklar
Re: Kristendomen uppkommer
Mo: Det försvunna smycket, Ryggsäcken s.34-37
        -
Sl: "Temat Leksak", forts.
     (Textillärare informerar TX-gruppen)
Sl: 
•••

onsdagen den 17 november
Eng: Eng-läraren informerar

Ma 1: Kap.37
FyKe 2: FyKe-läraren informerar

Ma 2: Kap. 37
FyKe 1: -  /  FyKe-läraren informerar

Re: Må bra! 

Gy: Gy-läraren informerar 
Gy: Gy-läraren informerar 

•••

torsdagen den 18 november
Mo gr1: Ryggsäcken ng-ljudet forts.
Historia: Kap.11 Kreta
Mu: Mu-läraren informerar
Ma: Kap. 38
Eng: Eng-läraren informerar
Fi: Fi-läraren informerar

•••

fredagen den 19 november
Omgl: Europa är vår världsdel kap.12
Gy: Promenad, motionstrappan
Mo: Recension s.38-39/ Arb.bok. s.37-38
Bk: "Scen-bok"
Bk: 

v.45 Veckoprogram

 måndagen den 8 november


Mo: Veckoslutets händelser.
       Puletbok/ Friskrivningen
Ma: Kap. 32
Hi: Livet i Egypten, forts
Omgl: Geografens testamente
Mo gr2: Friskrivningen klar, Ryggsäcken ng-ljudet


•••

tisdagen den 9 november
Fi: Fi-läraren informerar
Ma: Kap.34 Stjärnstoppet
Re: Kristendomen uppkommer
Mo: Pulpetboken
        -
Sl: "Temat Leksak", forts.
     (Textillärare informerar TX-gruppen)
Sl: 
•••

onsdagen den 10 november
Eng: Eng-läraren informerar

Ma 1: Kap. Stjärnuppgifter, repetera inför prov
FyKe 2: FyKe-läraren informerar

Ma 2: Kap. Stjärnuppgifter, repetera inför prov
FyKe 1: -  /  FyKe-läraren informerar

Re: Må bra! 

Gy: Gy-läraren informerar 
Gy: Gy-läraren informerar 

•••

torsdagen den 11 november
Mo gr1: Friskrivningen klar, Ryggsäcken ng-ljudet
Historia:  Antikens Grekland
Mu: Mu-läraren informerar
Ma: Kap. PROV
Eng: Eng-läraren informerar
Fi: Fi-läraren informerar

•••

fredagen den 12 november
Omgl: Världen på kartan kap.11
Gy: Promenad, motionstrappan
Mo: Pulpetboken
Bk: "Scen-bok"
Bk: 

v.44 Veckoprogram

  måndagen den 1 november


Mo: Veckoslutets händelser.
       Puletbok/ Friskrivningen
Ma: Kap. 29
Hi: Det eviga Egypten
Omgl: Kooridanetrna kap.10
Mo gr2: Friskrivningen klar


•••

tisdagen den 2 november
Fi: Fi-läraren informerar
Ma: Kap. 30
Re: Berättelsernas stig
Mo: Pulpetboken
        -
Sl: "Temat Leksak", forts.
     (Textillärare informerar TX-gruppen)
Sl: 
•••

onsdagen den 3 november
Eng: Eng-läraren informerar

Ma 1: Kap. 31
FyKe 2: FyKe-läraren informerar

Ma 2: Kap. 31
FyKe 1: -  /  FyKe-läraren informerar

Re: Må bra! 

Gy: Gy-läraren informerar 
Gy: Gy-läraren informerar 

•••

torsdagen den 4 november
Mo gr1: Friskrivningen klar
Historia:  Livet i Egypten
Mu: Mu-läraren informerar
Ma: Kap. 32
Eng: Eng-läraren informerar
Fi: Fi-läraren informerar

•••

fredagen den 5 november
Omgl: Världen på kartan kap.11
Gy: Promenad, motionstrappan
Mo: Pulpetboken
Bk: "Scen-bok"
Bk: