v.38 Veckoprogram

  måndagen den 20 september


Mo: Veckoslutets händelser.
        - Utdrag ur Valans spådom Ryggsäcken s.26-27
Ma: Kap.11 Bråktal 
Hi: Håriga förfäder
Omgl: Människan har nytta av skogen
Mo gr2:  Ryggsäcken, s.20-21 Utvärdering


•••

tisdagen den 21 september
Fi: Fi-läraren informerar
Ma: Kap. 12 Addition med bråktal
Re: 
Mo: Ryggsäcken, utv, arb.bok s.20-21
        -
Sl: "Temat Leksak", forts.
     (Textillärare informerar TX-gruppen)
Sl: 
•••

onsdagen den 22 september
Eng: Eng-läraren informerar

Ma 1: Kap. 13 Addition och subtraktion med bråktal
FyKe 2: FyKe-läraren informerar

Ma 2: Kap. 13 Addition och subtraktion med bråktal
FyKe 1: -  /  FyKe-läraren informerar

Re: Må bra! 

Gy: Gy-läraren informerar 
Gy: Gy-läraren informerar 

•••

torsdagen den 23 september
Mo gr1: Ryggsäcken, s.20-21 Utvärdering
Historia:  Jägare och samlare
Mu: Mu-läraren informerar
Ma: Kap. 14 Jag övar
Eng: Eng-läraren informerar
Fi: Fi-läraren informerar

•••

fredagen den 24 september
Omgl: Människan har nytta av skogen forts.
Gy: Promenad till motionstrappan.
Mo: Ryggsäcken, E eller Ä arb.bok s.18-19
Bk: "Gör planscherna klara"
Bk: 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar