v.40 Veckoprogram

  måndagen den 4 oktober


Mo: Veckoslutets händelser.
        Friskrivningen
Ma: Polisen
Hi: Livet förändras.
Omgl: Människan har nytta av skogen
Mo gr2: Ma


•••

tisdagen den 5 oktober
Fi: Fi-läraren informerar
Ma: Kap. 18-19 Stjärnstoppet
Re: Ärlighet varar längst s.18
Mo: Adjektiv s.39-42
        -
Sl: "Temat Leksak", forts.
     (Textillärare informerar TX-gruppen)
Sl: 
•••

onsdagen den 6 oktober
Eng: Eng-läraren informerar

Ma 1: Kap. 19-20
FyKe 2: FyKe-läraren informerar

Ma 2: Kap. 19-20
FyKe 1: -  /  FyKe-läraren informerar

Re: Må bra! 

Gy: Gy-läraren informerar 
Gy: Gy-läraren informerar 

•••

torsdagen den 7 oktober
Mo gr1: Ma
Historia:  Livet förändras.
Mu: Mu-läraren informerar
Ma: Kap. 21 
Eng: Eng-läraren informerar
Fi: Fi-läraren informerar

•••

fredagen den 8 oktober
Omgl: Människan har nytta av skogen forts.
Gy: Promenad
Mo: Friskrivningen
Bk: "Gör planscherna klara"
Bk: "Scen-bok"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar