v.43 Veckoprogram

  måndagen den 25 oktober


Mo: Veckoslutets händelser.
       Puletbok
Ma: Kap. 27
Hi: Friskrivningen
Omgl: Kartan kap.9
Mo gr2: Friskrivningen


•••

tisdagen den 26 oktober
Fi: Fi-läraren informerar
Ma: Kap. 28
Re: Goda gärningar kap.6
Mo: Pulpetboken
        -
Sl: "Temat Leksak", forts.
     (Textillärare informerar TX-gruppen)
Sl: 
•••

onsdagen den 27 oktober
Eng: Eng-läraren informerar

Ma 1: Kap. 29
FyKe 2: FyKe-läraren informerar

Ma 2: Kap. 29
FyKe 1: -  /  FyKe-läraren informerar

Re: Må bra! 

Gy: Gy-läraren informerar 
Gy: Gy-läraren informerar 

•••

torsdagen den 28 oktober
Mo gr1: Friskrivningen
Historia:  Nya uppfinningar
Mu: Mu-läraren informerar
Ma: Kap. 30
Eng: Eng-läraren informerar
Fi: Fi-läraren informerar

•••

fredagen den 29 oktober
Omgl: Koordinaterna kap.10
Gy: Promenad
Mo: Pulpetboken
Bk: "Scen-bok"
Bk: 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar