v.42 Veckoprogram

 måndagen den 18 oktober


Mo: Veckoslutets händelser.
        Friskrivningen
Ma: Kap. 25
Hi: Civilisationerna i floddalarna
Omgl: Skogen klar
Mo gr2: Friskrivningen


•••

tisdagen den 19 oktober
Fi: Fi-läraren informerar
Ma: Kap. 26
Re: Ärlighet varar längst s.18
Mo: Pulpetboken
        -
Sl: "Temat Leksak", forts.
     (Textillärare informerar TX-gruppen)
Sl: 
•••

onsdagen den 20 oktober
Eng: Eng-läraren informerar

Ma 1: Kap. 27
FyKe 2: FyKe-läraren informerar

Ma 2: Kap. 27
FyKe 1: -  /  FyKe-läraren informerar

Re: Må bra! 

Gy: Gy-läraren informerar 
Gy: Gy-läraren informerar 

•••

torsdagen den 21 oktober
Mo gr1: Friskrivningen
Historia:  Livet förändras.
Mu: Mu-läraren informerar
Ma: Kap. 28 
Eng: Eng-läraren informerar
Fi: Fi-läraren informerar

•••

fredagen den 22 oktober
Omgl: Skogen förhör
Gy: Promenad
Mo: Pulpetboken
Bk: "Gör planscherna klara"
Bk: "Scen-bok"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar