v.46 Veckoprogram

  måndagen den 15 november


Mo: Veckoslutets händelser.
       Kap.34
Ma: Till biblioteket
Hi: Antikens Grekland
Omgl: Geografens testamente
Mo gr2: Ryggsäcken ng-ljudet forts.


•••

tisdagen den 16 november
Fi: Fi-läraren informerar
Ma: Kap.35-36 Vinklar/Mäta vinklar
Re: Kristendomen uppkommer
Mo: Det försvunna smycket, Ryggsäcken s.34-37
        -
Sl: "Temat Leksak", forts.
     (Textillärare informerar TX-gruppen)
Sl: 
•••

onsdagen den 17 november
Eng: Eng-läraren informerar

Ma 1: Kap.37
FyKe 2: FyKe-läraren informerar

Ma 2: Kap. 37
FyKe 1: -  /  FyKe-läraren informerar

Re: Må bra! 

Gy: Gy-läraren informerar 
Gy: Gy-läraren informerar 

•••

torsdagen den 18 november
Mo gr1: Ryggsäcken ng-ljudet forts.
Historia: Kap.11 Kreta
Mu: Mu-läraren informerar
Ma: Kap. 38
Eng: Eng-läraren informerar
Fi: Fi-läraren informerar

•••

fredagen den 19 november
Omgl: Europa är vår världsdel kap.12
Gy: Promenad, motionstrappan
Mo: Recension s.38-39/ Arb.bok. s.37-38
Bk: "Scen-bok"
Bk: 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar