v. 48 Veckoprogram

   måndagen den 29 november


Mo: Veckoslutets händelser.
       Resa utan sällskap, TB s.42-43
Ma: Kap.43 Cirklar
Hi: Myternas Grekland kap.12 forts
Omgl: Geografens testamente
Mo gr2:  Resa utan sällskap, drama


•••

tisdagen den 30 november
Fi: Fi-läraren informerar
Ma: Till biblioteket, Mediastigen
Re: Uppkomst av det kristna riket
Mo: Läsa våra egna böcker
        -
Sl: "Temat Leksak", forts.
     (Textillärare informerar TX-gruppen)
Sl: 
•••

onsdagen den 1 december
Eng: Eng-läraren informerar

Ma 1: 
FyKe 2: FyKe-läraren informerar

Ma 2: Luciaövning
FyKe 1: -  /  FyKe-läraren informerar

Re: Må bra! 

Gy: Gy-läraren informerar 
Gy: Gy-läraren informerar 

•••

torsdagen den 2 december
Mo gr1: Resa utan sällskap, drama
Historia: Kap.13 Medelhavets folk
Mu: Mu-läraren informerar/ Luciaövning
Ma: Kap.44
Eng: Eng-läraren informerar
Fi: Fi-läraren informerar

•••

fredagen den 3 december
Omgl: Människan utnyttja naturtillgångar kap.15 +16
Gy: Luciaövning
Mo: Recenssion, TB s.48-.51/ AB s.37-38&/ 
Bk: Julpynt forts.
Bk: 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar