v.36 Veckoprogram

  måndagen den 6 september

Mo: Veckoslutets händelser.
        - Ryggsäcken, Halsbandet.18-21
Ma: Kap.6 
Hi: Historien är människans förflutna
Omgl: Skogen, olika skogstyper forts.
Mo gr2:  - Dramatisera Halsbandet kap.4
               - Blogginlägg, arb.bok. s. 8


•••

tisdagen den 7 september
Fi: Fi-läraren informerar
Ma: Kap.6-7 
Re: 
Mo: Ryggsäcken kap.5 ,
        - checklista för en hållbar resa. A
        - arb,bok s. 11-12
Sl: "Temat Leksak", forts.
     (Textillärare informerar TX-gruppen)
Sl: 
•••

onsdagen den 8 september
Eng: Eng-läraren informerar

Ma 1: Kap.9 Aktiviteter
FyKe 2: FyKe-läraren informerar

Ma 2: Kap.9 Aktiviteter
FyKe 1: -  /  FyKe-läraren informerar

Re: Många sätt att tro

Gy: Gy-läraren informerar 
Gy: Gy-läraren informerar 

•••

torsdagen den 9 september
Mo gr1:  - Dramatisera Halsbandet kap.4
               - Blogginlägg, arb.bok. s. 8
Historia:  Historien är människans förflutna, forts.
Mu: Mu-läraren informerar
Ma: Kap.8 Jag övar
Eng: Eng-läraren informerar
Fi: Fi-läraren informerar

•••

fredagen den 10 september
Omgl: Skogen forts
Gy: Promenad till Centralparken
Mo: Ryggsäcken, arb.bok s.11-12
Bk: "   "
Bk: 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar